De vereniging is te vinden in Musselkanaal, aan de Kruisstraat  47.
We hebben een open manege, wat betekent dat we altijd buiten zijn.

 

We geven lessen op paarden en pony’s, voor jong en oud, ook is het mogelijk om een eigen paard of pony mee te nemen.

 

Lidmaatschap

Lidmaatschap is mogelijk voor leden, vrienden, donateurs en sponsors.

Als u als individu wedstrijden van de KNHS wil rijden, kunt U zich ook bij ons aanmelden.

 

De leden worden  ingeschreven middels een inschrijfformulier. Na het betalen hiervan wordt u jaarlijks een kwitantie gestuurd of overhandigd, met daarop de verwijzing naar de statuten en het huishoudelijk reglement, die hieronder zijn vermeld.

 

Contributie PSV Van’t Knoal is 17.50 euro en voor een 2e gezinslid 10 euro.

 

Aanmelden kan bij secretaris Inge Musters (psvvantknoal@outlook.com) of penningmeester Monika Rolfes (monikarolfes@hotmail.com) door het invullen van het aanmeldformulier.

 

De contributie moet jaarlijks worden betaald.

Het lidmaatschap is jaarlijks op te zeggen, minimaal 2 maanden voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.

 

Paardrijlessen

Lessen worden dagelijks gegeven op paarden en pony’s en voor jong en oud. De lessen worden allemaal gegeven door gediplomeerde instructeurs.
Er wordt gelest in groepsverband en we proberen de lessen zo in te delen dat iedereen zijn aandacht krijgt.

 

Ook is er een mogelijkheid tot leren mennen!

 

Degene die zijn eigen paard of pony wil meenemen is ook van harte welkom.

 

Verzekering

PSV van’t Knoal heeft een aansprakelijkheidsverzekering welke verplicht is door de KNHS. Zo kan iedereen met een goed gevoel bij ons rijden

 

Rechten en plichten

Deze staan vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Nevenactiviteiten

Jaarlijks wordt er een diplomadag  gehouden met een feestelijk tintje voor de kinderen. Ouders , grootouders en de sponsors zijn hierbij natuurlijk ook uitgenodigd.

Doorgaans houden we nog een spelmiddag voor de jeugd met een hapje en een drankje.

Omstreeks de zomervakantie is er een “Iniminiponykamp”. Kinderen kunnen dan 1 dag en  nacht genieten van spel, sport en vooral veel lol maken.

 

Bestuur  (Sinds november 2018)

 

*Voorzitter: Monika Wijnholds
e- mail: monikarolfes@hotmail.com
mobiel:06 40169523

 

* Secretaris:  Inge Musters
e-mail: psvvantknoal@outlook.com

 

* Penningmeester: Monika Wijnholds
e- mail: monikarolfes@hotmail.com
Bankreknr: 106445111 t.n.v psv van’ t knoal

 

* Wedstrijdsecretaris: Marina ten Hoff
e-mail: marinatenhoff@hotmail.com

 

* Bestuurslid: Janet Meijer

 

* Clubblad redactie: Inge Musters, Janine Meijer, Lilian Kanninga, Lonne Schomaker, Silvia Dost, Linda Scheve, Anouk Wiering, Demi Keizer, Gwenn Wijnands, Naomi Wubs

e-mail: clubbladpsv@outlook.com

 

* Sponseringen: Inge Musters, Monique Wubs, Marina ten Hoff en Monika Wijnholds

e-mail: clubbladpsv@outlook.com

 

* Aktiviteiten: Monika Rolfes, Linda Scheven

 

* Aktie’s: Monique Wubs, Monika Wijnholds en Marina ten Hoff

 

* Webmaster: Josetta Mellies

e-mail: josettamellies@ziggo.nl

 

Statuten van de vereniging hier te lezen.

Huishoudelijk reglement hier te lezen.